เขียนโดย Adminstrator หมวด: รายงานการประชุม
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 ฮิต: 411
พิมพ์

รายงานการประชุมคณะกรรมการ กบก. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่   14  มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ทำเนียบผู้บริหาร